Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039240
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 210/2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 210/2013
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

 

           în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 4 octombrie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.169/2012 privind Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui.

6. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea a doi membri în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui.

Dată astăzi, 4 octombrie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

                                                                                                  Avizat pentru legalitate:
                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui,
                                                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-10-04 (1087 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact