Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921610
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 183/2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 183/2013
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 17 septembrie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificare a VI-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;

 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 163 aflat pe teritoriul administrativ al comunei Poieneşti, judeţul Vaslui ;

 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea a două sectoare de drum judeţean aflate în domeniul public al judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Iana, judeţul Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2012;

 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad – Ghergheşti;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui ;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti ;

 11. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui  ;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.161/2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei Agricole a judeţului Vaslui ;

 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui ;

 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui în vederea exercitării drepturilor de acţionar unic.

                                                                               Dată astăzi, 11 septembrie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
     Gheorghe Stoica      

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-09-11 (1290 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact