Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5575954
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 169/2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 169 /2013
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 august 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă al bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui (România) şi Consiliul Raional Cimişlia (Republica Moldova);

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui - CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”;

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013;

8. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în localitatea Ghermăneşti, comuna Drânceni, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în localitatea Pogăneşti, comuna Stănileşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

Dată astăzi, 21 august 2013

 
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
 Gheorghe Stoica      

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-08-22 (1020 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact