Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649123
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ de participare la licitaţia de proiecte

Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofitde interes general pe anul 2007

Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat prin Hotărârea nr. 34 din 30 martie 2007 Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2007, în domeniile cultură, culte şi sport.

Sunt eligibile :

  • organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului, culturii si cultelor;
  • cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui, recunoscute conform legii ;
  • organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal.

Suma totală alocată pentru Program în anul 2007 este de 746.755 lei.

Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic , la sediul Consiliului judeţean Vaslui, Direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, etajul 2, cam.217, telefon 0235/361086 int.112, int.116, e-mail:consiliu@cjvs.eu, şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro.

Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie depuse până la 21 mai, la ora 16.30 pm, la următoarea adresă : Consiliul Judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168 , municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.

Pachet informativ - Domeniul Sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-04-20 (2377 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact