Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653452
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 31 iulie 2013

  Dispoziţia nr. 126/2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în sedinţă extraordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I/2013;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I/2013;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I/2013;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe semestrul I/2013;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitală şi extindere la corp administrativ şi laborator al C.A.M.S. Băceşti, Judeţul Vaslui”;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei Agricole a judeţului Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;


 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenta Persoanelor Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;


 18. Proiect de hotărâre prin care se ia act de pierderea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a calităţii de consilier judeţean;


 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;


 20. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.


 21. Suplimentari

 22. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă, prin acordul părţilor, al domnului MANOLACHE CONSTANTIN – director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermanesti


 23. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean


 24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate


 25. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii a două imobile compuse din construcţii şi terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternităţii nr.1 şi Călugăreni nr. 4, actualmente nr. 104 A, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în folosinţa Camerei Agricole a judeţului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui


 26. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-07-26 (1871 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact