Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778512
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia Nr. 126/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.126/2013
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 31 iulie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I/2013;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I/2013;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I/2013;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe semestrul I/2013;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitală şi extindere la corp administrativ şi laborator al C.A.M.S. Băceşti, Judeţul Vaslui”;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei Agricole a judeţului Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenta Persoanelor Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;

18. Proiect de hotărâre prin care se ia act de pierderea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a calităţii de consilier judeţean;

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui ;

20. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.

Dată astăzi, 26 iulie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-07-26 (1197 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact