Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921672
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 114/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.114/2013
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 10 iulie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră) şi a cheltuielilor legate de proiect;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră);

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală) şi a cheltuielilor legate de proiect;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală);

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str.Delea, judeţul Vaslui, din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a judeţului Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.112/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componenţa conductei de refulare Negrileşti – Tutova, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.

Dată astăzi, 4 iulie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-07-05 (1140 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact