Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4283841
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Hotarari 2013 115-203

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2013


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

 Hotarârea nr. 115/20 iunie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 116/20 iunie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 117/20 iunie 2013 privind validarea mandatului unui consilier județean
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 118/20 iunie 2013 privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 119/20 iunie 2013 privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 120/20 iunie 2013 privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 121/20 iunie 2013 privind rectificarea a IV-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 122/20 iunie 2013 privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil compus din construcții si terenul aferent, situat în localitatea Cârja, orașul Murgeni, județul Vaslui, aflat în administrarea Consiliului județean Vaslui și în concesionarea S.C. Transmir S.R.L., în vederea vânzării prin licitație publică;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 123/20 iunie 2013 privind aprobarea vânzării locuințelor de serviciu situate în blocul G1 din str. Vasile Pârvan nr.4, municipiul Bârlad, proprietate privată a județului Vaslui;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 124/20 iunie 2013 privind trecerea unor imobile compuse din construcții și terenul aferent, situate în municipiile Huși, Bîrlad și orașul Negrești, județul Vaslui, aflate în administrarea Consiliului județean Vaslui, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație publică;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 125/20 iunie 2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 126/20 iunie 2013 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.112/11 septembrie 2012;
Data: 25 iunie 2013

 Hotarârea nr. 127/20 iunie 2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui, actualizat în anul 2012;
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 128/20 iunie 2013 privind modificarea statului de funcții al Muzeului „Vasile Pârvan ” Bîrlad;
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 129/20 iunie 2013 privind modificarea statului de funcții si actualizarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 130/20 iunie 2013 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 131/20 iunie 2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager la Muzeul județean Vaslui, proiectului de management câștigător și duratei contractului de management.
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 132/20 iunie 2013 privind înființarea unei linii de gardă pentru medicina de urgență în cadrul UPU-SMURD cu un cabinet de medicină dentară de urgență din cadrul Spitalului județean de Urgență Vaslui, dedicată SMURD
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 133/20 iunie 2013 privind transmiterea imobilului compus din teren și construcții, situat în localitatea Ghermănești, comuna Drânceni, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Data: 26 iunie 2013

 Hotarârea nr. 134/10 iulie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 135/10 iulie 2013 privind validarea mandatului unui consilier județean
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 136/10 iulie 2013 privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 137/10 iulie 2013 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2013;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 138/10 iulie 2013 privind aprobarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră) și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 139/10 iulie 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră);
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 140/10 iulie 2013 privind aprobarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală) și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 141/10 iulie 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală);
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 142/10 iulie 2013 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str.Delea, județul Vaslui, din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a județului Vaslui;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 143/10 iulie 2013 privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 144/10 iulie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.112/2013 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componența conductei de refulare Negrilești – Tutova, aflată în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 145/10 iulie 2013 privind aprobarea implementării, a fluxului de numerar și a cofinanțării proiectului "Soluții complete de evaluare, formare și integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile din județul Vaslui", ID 124648
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 146/10 iulie 2013 privind aprobarea implementării, a fluxului de numerar și a cofinanțării proiectului "lnovație și cooperare transnațională pentru îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile din județul Vaslui pe piața muncii", ID 124546
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 147/10 iulie 2013 privind eliberarea și numirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 12 iulie 2013

 Hotarârea nr. 148/31 iulie 2013 privind validarea mandatului unui consilier județean
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 149/31 iulie 2013 privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 150/31 iulie 2013 privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 151/31 iulie 2013 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 152/31 iulie 2013 privind rectificarea a V-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 153/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 154/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 155/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 156/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 157/31 iulie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reparație capitală și extindere la corp administrativ și laborator al C.A.M.S. Băcești, Județul Vaslui”;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 158/31 iulie 2013 privind modificarea statului de funcții a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 159/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 160/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 161/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Camerei Agricole a județului Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 162/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 163/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 164/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului județean „Ștefan Cel Mare” Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 165/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean Pentru Evidenta Persoanelor Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 166/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 167/31 iulie 2013 prin care se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a calității de consilier județean;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 168/31 iulie 2013 privind desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 169/31 iulie 2013 privind încetarea prin demisie a mandatului unui membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului județean de urgență Vaslui.
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 170/31 iulie 2013 privind încetarea raportului de muncă, prin acordul părților, al domnului MANOLACHE CONSTANTIN – director al Centrului de Asistență Medico-Socială Ghermanesti
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 171/31 iulie 2013 privind solicitarea transmiterii a două imobile compuse din construcții și terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternității nr.1 și Călugăreni nr. 4, actualmente nr. 104 A, aflate în administrarea Consiliului județean Vaslui și în folosința Camerei Agricole a județului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Vaslui
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 172/31 iulie 2013 privind desemnarea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului județean de urgență Vaslui.
Data: 05 august 2013

 Hotarârea nr. 173/27 august 2013 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 174/27 august 2013 privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 175/27 august 2013 privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă al bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 176/27 august 2013 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui (România) și Consiliul Raional Cimișlia (Republica Moldova);
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 177/27 august 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 178/27 august 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui - CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 179/27 august 2013 privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 180/27 august 2013 privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 181/27 august 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Proiect tehnic la centrala termica pentru furnizarea agentului termic si apa calda la Centrul scolar de educatie incluziva Negresti"
Data: 02 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 182/17 septembrie 2013 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
Data: 19 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 183/17 septembrie 2013 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 184/17 septembrie 2013 privind rectificare a VI-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
Data: 19 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 185/17 septembrie 2013 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a drumului comunal DC 163 aflat pe teritoriul administrativ al comunei Poienești, județul Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 186/17 septembrie 2013 privind transmiterea a două sectoare de drum județean aflate în domeniul public al județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Iana, județul Vaslui;
Data: 19 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 187/17 septembrie 2013 privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică și privată a județului Vaslui pe anul 2012;
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 188/17 septembrie 2013 privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad – Gherghești;
Data: 19 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 189/17 septembrie 2013 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului județean de Urgență Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 190/17 septembrie 2013 privind modificarea statului de funcții al Centrului de asistență medico-socială Băcești;
Data: 19 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 191/17 septembrie 2013 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 192/17 septembrie 2013 privind modificarea poziției nr.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.161/2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Camerei Agricole a județului Vaslui;
Data: 19 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 193/17 septembrie 2013privind eliberarea din funcția de președinte al Comisiei pentru protecția copilului Vaslui a domnului Stoica Gheorghe și numirea în această funcție a doamnei Ursulescu Diana-Elena, secretar al județului Vaslui.
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 194/17 septembrie 2013 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Proiect tehnic la centrala termica pentru furnizarea agentului termic si apa calda la Centrul scolar de educatie incluziva Negresti", aprobati prin Hotararea Consiliului judetean Vaslui nr. 181/2013
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 195/17 septembrie 2013 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 196/17 septembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în vederea exercitării drepturilor de acționar unic.
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 197/17 septembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui ca membru în Consiliul etic al Spitalului județean de Urgență Vaslui
Data: 17 septembrie 2013

 Hotarârea nr. 198/04 octombrie 2013 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013.
Data: 08 octombrie 2013

 Hotarârea nr. 199/04 octombrie 2013 pentru completarea Hotărârii Consiliului județean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui” către Spitalul Județean de Urgență Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013

 Hotarârea nr. 200/04 octombrie 2013 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Data: 08 octombrie 2013

 Hotarârea nr. 201/04 octombrie 2013 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.169/2012 privind Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în județul Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013

 Hotarârea nr. 202/04 octombrie 2013 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. „Lucrări drumuri și poduri” S.A. Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013

 Hotarârea nr. 203/04 octombrie 2013 privind eliberarea și numirea a doi membri în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-06-25 (3919 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact