Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690226
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 20 iunie 2013

  Dispozitia nr. 101/2013 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;


 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil compus din construcţii si terenul aferent, situat în localitatea Cârja, oraşul Murgeni, judeţul Vaslui, aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în concesionarea S.C. Transmir S.R.L., în vederea vânzării prin licitaţie publică;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţelor de serviciu situate în blocul G1 din str. Vasile Pârvan nr.4, municipiul Bârlad, proprietate privată a judeţului Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent, situate în municipiile Huşi, Bîrlad şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării prin licitaţie publică;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.112/11 septembrie 2012;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în anul 2012;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan ” Bîrlad;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii si actualizarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul judeţean Vaslui, proiectului de management câştigător şi duratei contractului de management.


 14. Suplimentari

 15. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean


 16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru medicina de urgenţă în cadrul UPU-SMURD cu un cabinet de medicină dentară de urgenţă din cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui, dedicată SMURD


 17. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean


 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în localitatea Ghermăneşti, comuna Drânceni, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui


 19. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean


 20. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-06-14 (1598 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact