Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649092
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 72/2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 72/2013
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22 aprilie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2013;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe trimestrul I - 2013;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I - 2013;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I - 2013;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe trimestrul I - 2013;

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.

Dată astăzi, 15 aprilie 2013
 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
  Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica      

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-04-16 (1135 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact