Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690246
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 29 martie 2013

  Dispozitia nr. 56/2013 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;


 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2013;


 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „AQUAVAS” S.A. Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilului din localitatea Vetrişoaia, comuna Vetrişoaia aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.


 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Resurse pentru Formare şi Consultanţă în Domeniul Asistenţei Sociale;


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Tip Respiro Ghermăneşti;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti;


 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Plasament Elena Farago Bârlad;


 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Reabilitare şi Recuperare pentru Copilul cu Handicap Fălciu;


 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;


 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Locuinţei Protejate Vultureşti;


 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;


 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2012 a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;


 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2012 a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad;


 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;


 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;


 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST la constituirea clusterului regional inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de iniţiator şi membru fondator, a atribuţiilor ce revin ADI EURONEST, precum şi a Actului Constitutiv şi a Statutului;


 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2013;


 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;


 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui. 30. Suplimentari

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Staţie de epurare a apelor uzate” din cadrul Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti, judeţul Vaslui 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care Judeţul Vaslui este membru asociat 33. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2012 în cadrul "Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012", conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 34. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-03-22 (2036 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact