Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638218
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 56/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 56 /2013
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29 martie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2013;

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „AQUAVAS” S.A. Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilului din localitatea Vetrişoaia, comuna Vetrişoaia aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Resurse pentru Formare şi Consultanţă în Domeniul Asistenţei Sociale;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Tip Respiro Ghermăneşti;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Plasament Elena Farago Bârlad;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Reabilitare şi Recuperare pentru Copilul cu Handicap Fălciu;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Locuinţei Protejate Vultureşti;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;

21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2012 a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2012 a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST la constituirea clusterului regional inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de iniţiator şi membru fondator, a atribuţiilor ce revin ADI EURONEST, precum şi a Actului Constitutiv şi a Statutului;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2013;

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului la Muzeul judeţean „Ştefan cel are” Vaslui.

Dată astăzi, 22 martie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-03-22 (1173 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact