Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690275
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 31 ianuarie 2013

  Dispozitia nr. 15/2013 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Vaslui;


 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2013;


 3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2012;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe anul 2012;


 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui, începând cu anul fiscal 2013;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2013;


 10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare transmis consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Vaslui prin Hotărârea Consiliului judeţean nr.50/2007 asupra plantaţiilor de arbori de pe aliniamentele drumurilor judeţene;


 11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor nr.2C.5 şi nr.2C10 la Caietul de sarcini – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.155/2012 privind încredinţarea parţială (pe capitole, grupe şi subgrupe) a „Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean” S.C. „Lucrări drumuri şi poduri ” S.A. – Vaslui, prin negociere directă;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a unor spaţii situate în imobilul din municipiul Bârlad, strada Vasile Pârvan nr.1, aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico – economici, revizuiţi- faza PT, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codaeşti”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.138/2012;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad - Ghergheşti;


 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi - Fălciu;


 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2012;


 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 19. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei TRIFU MARINA MĂDĂLINA, inspector de specialitate, în cadrul Biroului contabilitate, pentru a ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale judeţului Vaslui.


 20. Suplimentari

 21. Proiect de hotărâre privind eliberarea, la cerere, a unui membru al Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vaslui.


 22. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Cimpoeru Ana-Elena, medic specialist pediatru, ca membru în Comisia judeţeană pentru protecţia copilului Vaslui


 23. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes judeţean


 24. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren cu destinaţie reabilitare şi închidere finală depozit deşeuri, din administrarea Consiliului Local al municipiului Bârlad în administrarea Consiliului judeţean Vaslui


 25. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-01-23 (2009 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact