Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774123
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 15/2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 15 /2013
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Depunerea Jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui din data de 18 decembrie 2012;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Vaslui;

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2013;    

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2012;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe anul 2012;

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui, începând cu anul fiscal 2013;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2013;

11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare transmis consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Vaslui prin Hotărârea Consiliului judeţean nr.50/2007 asupra plantaţiilor de arbori de pe aliniamentele drumurilor judeţene;

12. Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor nr.2C.5 şi nr.2C10 la Caietul de sarcini – Anexa nr.2 la  Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.155/2012 privind încredinţarea parţială (pe capitole, grupe şi subgrupe)  a „Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean”  S.C. „Lucrări drumuri şi poduri ” S.A. – Vaslui,  prin negociere directă;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a unor spaţii situate în imobilul din municipiul Bârlad, strada Vasile Pârvan nr.1, aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico – economici, revizuiţi- faza PT, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codaeşti”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului judeţean   Vaslui nr.138/2012;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad - Ghergheşti;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi - Fălciu;

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2012;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

20. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei TRIFU MARINA MĂDĂLINA, inspector de specialitate, în cadrul Biroului contabilitate, pentru a ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale judeţului Vaslui.

Dată astăzi, 23 ianuarie 2013

 
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-01-23 (1247 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact