Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921616
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiecte de hotărâri - 18 decembrie 2012

  Dispozitia nr. 418/2012 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;


 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei părţi din excedentul bugetar al anului 2011 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;


 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru vizitare, precum şi alte taxe percepute de către unităţile muzeale de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui;


 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2013;


 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2013;


 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2011 – octombrie 2012;


 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2013;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;


 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea a două trasee pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, sesiunea 07.12.2012;


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării a două licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele cod 006 Cioatele - Negreşti, şi cod 007 Poiana - Valea Mare - Negreşti;


 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.141/2011 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducţiune Negrileşti - Bîrlad şi a forajelor aferente, precum şi a Contractului de Concesiune nr.7528/2011, încheiat între Judeţul Vaslui şi S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului BICHINEŢ GELU-VOICU, în calitate de manager al Bibliotecii „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.


 17. Suplimentari

 18. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”.


 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2012;


 20. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-12-12 (1846 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact