Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771322
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 301/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 301/2012
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

          în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 26 noiembrie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V.I.Popa” Bârlad;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii  violenţei  în familie, la nivelul judeţului Vaslui, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Dată astăzi, 22 noiembrie 2012

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica      

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-11-22 (1163 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact