Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039221
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiecte de hotărâri - 16 noiembrie 2012

  Dispozitia nr. 285/2012 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;


 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului Vaslui pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora;


 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Portari - Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pribeşti - Codăeşti;


 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.75/2012 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008, cu modificările şi completările ulterioare;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2013;


 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca judeţeană “N. M. Spătarul” Vaslui şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.


 14. Suplimentari


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui


 16. Proiect de hotărâre privind încredinţarea parţială (pe capitole grupe şi subgrupe) a „Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean” S.C. „ Lucrări drumuri şi poduri ” S .A . – Vaslui, prin negociere directă


 17. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-11-09 (2189 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact