Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647281
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 277/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 277/2012
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 31 octombrie 2012, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2012;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 1.01. – 30.09.2012;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 1.01. – 30.09.2012;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. – 30.09.2012;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 1.01. – 30.09.2011;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi – faza PT, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti”;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.128/2009 privind aprobarea  proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic;

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.103/2012 privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul  PEAD – 2012;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor şi organismelor cu care Consiliul judeţean Vaslui relaţionează, în vederea apărării intereselor judeţului Vaslui, ale Consiliului judeţean Vaslui şi ale Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.

Dată astăzi, 26 octombrie 2012

 

 

 PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu
                                 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-10-26 (1284 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact