Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691800
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 259/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 259/2012
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 04 octombrie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier judeţean;

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Huşilor;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în imobilul “Clădire Centru Stomatologic”, din str. Mihail Kogălniceanu nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  a conductei de aducţiune apă brută Negrileşti-Tutova, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru alipirea  a două suprafeţe de teren, aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea traseului 084 – Bârlad - Ciocani, traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013;

8. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii nr.22/2012 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui;

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de transparenţă decizională în cadrul Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi desemnarea unui reprezentant în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate.

Dată astăzi, 28 septembrie 2012

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica      

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-10-01 (1266 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact