Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647375
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 238/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 DISPOZIŢIA  Nr. 238/2012
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 11 septembrie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2012;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.169/2011 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici executaţi în cadrul subprogramului  „Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti”, până la data încetării  Convenţiei de finanţare nr. 5543/26-06-2006, încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Judeţul Vaslui şi a indicatorilor tehnico-economici rest de executat în cadrul acesteia, în scopul transferării acestora în cadrul „Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată”. 

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui, începând cu anul şcolar 2012-2013;

7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Negreşti în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti, începând cu anul şcolar 2012-2013;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, actualizată;

9. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării finale a managementului la Biblioteca judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea finală a managementului la Biblioteca judeţean “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC - Vaslui).

Dată astăzi, 04 septembrie 2012

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-09-04 (1378 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact