Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5236456
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Dispozitia Nr. 200/2012

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 200/2012
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 26 iulie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I - 2012;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I - 2012;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I -2012;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe semestrul I - 2012 ;

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grupului Şcolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Huşi în Şcoala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huşi începând cu anul şcolar 2012-2013;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.

Dată astăzi, 23 iulie 2012

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-07-23 (1115 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact