Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771465
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 191/2012

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 191/2012
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 5 iulie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier judeţean.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri supleanţi de pe listele PDL şi PP-DD depuse la alegerile locale din 10 iunie 2012;

3. Depunerea Jur ământului de către unii consilieri judeţeni a căror mandate au fost validate;

4. Proiect de hotărâre privind completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui.

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 şi estimările pentru anii 2014-2016;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008/2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului judeţean Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală şi Consiliul de administraţie ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST” – A.D.I.E;

13. Raport de audit al performanţei modului de utilizare a fondurilor destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru perioada 2009 – 2011.

Dată astăzi, 30 iunie 2012

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-07-02 (1261 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact