Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561191
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 67/2012

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 67 /2012
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22 mai 2012, ora 16:00, în Sala ovală a Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 10,35 ha livadă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Muzeului județean “Ştefan cel Mare” Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două suprafeţe de teren situate în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.233, aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2011;

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008/2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi - Olteneşti;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui, pe anul 2012;

10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui desemnat în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

12. Raport de audit financiar privind contul de execuţie bugetară al judeţului Vaslui, pe anul 2011.

Dată astăzi, 15 mai 2012

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-05-15 (1382 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact