Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778314
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri - 2007 1-115

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui- 2007


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2007: 1-115 116-176 ; ARHIVA
Hotarârea nr. 1/ 12.01.2007 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007.
Data: 12 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 2/ 12.01.2007 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a judetului Vaslui în perioada 2007-2013”.
Data: 12 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 3/ 28.02.2007 privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al judetului Vaslui, din administrarea Consiliului Judetean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Danesti.
Data: 31 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 4/ 31.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie „REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE BLOC G1” din municipiul Bârlad, strada Vasile Pârvan, nr. 4
Data: 31 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 5/ 31.01.2007 privind modificarea anexei nr.1 la Hotarârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2007
Data: 31 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 6/ 31.01.2007 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Vaslui în Comisiile Adunarii Regiunilor Europei
Data: 31 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 7/ 31.02.2007 privind autorizarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui de a accepta o donatie cu sarcini în favoarea judetului Vaslui
Data: 31 ianuarie 2007

Hotarârea nr. 8/ 16.02.2007 privind adoptarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 9/ 16.02.2007 privind adoptarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2007
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 10/ 16.02.2007 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 11/ 16.02.2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al SC “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 12/ 16.02.2007 privind avizarea contractului de performanta anexa la contractul individual de munca al directorului general al S.C. “Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui
Data: 16 februarie 2007
Hotarârea nr. 13/ 16.02.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Vaslui, ca partener,la realizarea proiectului “O scoala pentru toti si pentru fiecare”
Data: 16 februarie 2007


Hotarârea nr. 14/ 16.02.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Sistematizarea verticala, platforme, alei si împrejmuire incinta, racord energie electrica si instalatia de utilizare a gazelor naturale cladire Poligon Delea Vaslui
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 15/ 16.02.2007 privind accesul la informatiile de interes public la nivelul Consiliului judetean Vaslui
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 16/ 16.02.2007 privind modificarea statului de functii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 17/ 16.02.2007 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico – Sociala Bacesti
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 18/ 16.02.2007 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Vaslui
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 19/ 16.02.2007 privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului Judetean Vaslui în Franta, la Conventia Internationala pentru Dezvoltare Regionala si Locala
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 20/ 16.02.2007 privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului Judetean Vaslui în Ungaria, la Sesiunea plenara a Comitetului 2 al Adunarii Regiunilor Europei „Coeziune sociala & Sanatate publica” si Seminarul „Integrarea Minoritatilor Etnice”
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 21/ 16.02.2007 privind veniturile si cheltuielile ce se evidentiaza în afara bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 22/16.02.2007 privind garantarea semnarii contractului de finantare pentru servicii, având ca parti ANPDC – autoritate contractanta, Consiliul judetean Vaslui si DGASPC – beneficiari si ONG selectat – prestator, în cadrul PIN 6/2007
Data: 16 februarie 2007

Hotarârea nr. 23/ 30.03.2007 privind modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 24/ 30.03.2007 privind rectificarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 25/ 30.03.2007 privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2007
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 26/ 30.03.2007 privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor ce se evidentiaza în afara bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 27/ 30.03.2007 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 28/ 30.03.2007 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2006
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 29/ 30 martie 2007 privind aprobarea “Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii ce se vor realiza pe drumurile judetene din împrumuturi interne/externe”
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 30/ 30 martie 2007 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult, ce se finanteaza din bugetul local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 31/ 30 martie 2007 privind aprobarea diminuarii pretului de pornire a licitatiei pentru vânzarea imobilului cu destinatia „Baza de productie” Husi
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 32/ 30 martie 2007 privind aprobarea diminuarii pretului de pornire pentru vânzarea prin licitatie publica a imobilelor din localitatile Bumbata, Stanilesti si Vetrisoaia
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 33/ 30 martie 2007 privind transmiterea terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile sanitare de interes judetean, proprietate publica a judetului Vaslui în administrarea Spitalului judetean de urgenta Vaslui
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 34/ 30 martie 2007 privind aprobarea Programului judetean pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes general pe anul 2007
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 35/ 30 martie 2007 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judetean Vaslui si consiliile locale: Ivanesti, Laza, Poienesti, Puscasi, Pungesti, Gîrceni, Dragomiresti, pentru realizarea proiectului „Sistem de colectare selectiva si transport al deseurilor municipale de pe Valea Racovei (comunele Ivanesti, Laza, Poienesti, Puscasi, Pungesti, Gîrceni, Dragomiresti), judetul Vaslui”- faza studiu de fezabilitate
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 36/ 30 martie 2007 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judetean Vaslui si consiliile locale: Perieni, Pogana, Iana, Puiesti, Voinesti, Gherghesti pentru realizarea proiectului „Sistem de colectare selectiva si transport al deseurilor municipale din comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puiesti, Voinesti, Gherghesti, judetul Vaslui.” - faza studiu de fezabilitate
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 37/ 30 martie 2007 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judetean Vaslui si consiliile locale: Pochidia, Ciocani, Ivesti, Tutova, Coroiesti, Pogonesti pentru realizarea proiectului „Sistem de colectare selectiva si transport al deseurilor municipale din comunele: Pochidia, Ciocani, Ivesti, Tutova, Coroiesti, Pogonesti, judetul Vaslui – faza studiu de fezabilitate
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 38/ 30 martie 2007 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, în vederea gestionarii calitatii aerului
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 39/ 30 martie 2007 privind modificarea statului de functii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Vaslui
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 40/ 30 martie 2007 privind modificarea statului de functii al Centrului judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 41/ 30 martie 2007 privind acordarea salariului de merit domnului MAMALAUCA MIRCEA director al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 42/ 30 martie 2007 pentru abrogarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.38/2004 privind alegerea Comisiei de validare
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 43/ 30 martie 2007 privind revocarea anexei nr.3 la Hotarârea nr.15/2007 privind accesul la informatiile de interes public la nivelul Consiliului judetean Vaslui
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 44/ 30 martie 2007 privind împuternicirea domnului Dumitru Buzatu, vicepresedinte al Consiliului judetean Vaslui, ca reprezentant al Consiliului judetean în “Asociatia Consiliilor judetean Vaslui si locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad si Husi”, care are ca scop realizarea proiectului “Managementul regional al deseurilor în judetul Vaslui”
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 45/ 30 martie 2007 privind aprobarea modificarilor Programului de transport judetean pentru perioada 2006 – 2008
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 46/ 30 martie 2007 pentru modificarea hotarârii nr.129/2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui”
Data: 30 martie 2007

Hotarârea nr. 47/ 27 aprilie 2007 privind stabilirea contributiei persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe durata internarii în Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 48/ 27 aprilie 2007 privind stabilirea costului mediu lunar de întretinere la Caminul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Husi
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 49/ 27 aprilie 2007 privind aprobarea contractarii unui împrumut intern/extern în valoare de 67 000 000 lei echivalent a 20 000 000 Euro
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 50/ 27 aprilie 2007 privind transmiterea plantatiilor de arbori de pe aliniamentele drumurilor judetene din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea consiliilor locale
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 51/ 27 aprilie 2007 privind modificarea statului de functii al Muzeului judetean „Stefan Cel Mare” Vaslui
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 52/ 27 aprilie 2007 privind modificarea statului de functii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 53/ 27 aprilie 2007 privind modificarea statului de functii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 54/ 27 aprilie 2007 privind modificarea statului de functii al Centrului de Asistenta Medico – Sociala Bacesti
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 55/ 27 aprilie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Racordarea la retelele publice de distributie de energie electrica a instalatiilor electrice aferente Complexului de servicii comunitare nr.1, str.Epureanu, nr.19, Bârlad ”
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 56/ 27 aprilie 2007 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Data: 27 aprilie 2007

Hotarârea nr. 57/ 17 mai 2007privind rectificarea a II-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 58/ 17 mai 2007privind rectificarea a II-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2007
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 59/ 17 mai 2007privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a judetului Vaslui, din administrarea Comandamentului de jandarmi Vaslui în administrarea Consiliului judetean Vaslui
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 60/ 17 mai 2007privind aprobarea diminuarii tarifului de pornire a licitatiei în vederea închirierii unor spatii din imobilul situat în municipiul Vaslui, strada Stefan cel Mare, nr.70, aflate în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 61/ 17 mai 2007privind aprobarea diminuarii pretului de pornire pentru vânzarea prin licitatie publica a imobilelor din comunele Stanilesti si Vetrisoaia
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 62/ 17 mai 2007privind modificarea suprafetelor spatiilor medicale precum si a spatiilor conexe actului medical în care functioneaza Policlinica stomatologica din municipiul Vaslui prevazute în lista anexa la Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.73/2006
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 63/ 17 mai 2007privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjude- tean DJ 248 Iasi-Vaslui"
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 64/ 17 mai 2007privind aprobarea aderarii Consiliului judetean Vaslui la Asociatia Oraselor si Regiunilor Europene pentru Cultura „Les rencontres”
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 65/ 17 mai 2007privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Vaslui
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 66/ 17 mai 2007privind modificarea organigramei si statului de functii ale Centrului de asistenta medico-sociala Bacesti
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 67/ 17 mai 2007privind numirea domnisoarei COSER ALINA ADRIANA în functia de referent de specialitate, grad profesional III, în cadrul Observatorului judetean pentru Drepturile Copilului
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 68/ 17 mai 2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor suplimentare la obiectivul de investitie: “Extindere pavilion expozitional Marcel Guguianu” municipiul Bârlad, judetul Vaslui
Data: 17 mai 2007

Hotarârea nr. 69/ 26 iunie 2007privind rectificarea a III–a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 70/ 26 iunie 2007privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul judetului Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 71/ 26 iunie 2007privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, actualizata si revizuita, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 72/ 26 iunie 2007privind transmiterea unui sector de drum, aflat în domeniul public al judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui, în administrarea Regiei nationale a padurilor – ROMSILVA – Directia silvica Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 73/ 26 iunie 2007privind declararea ca apartinând domeniului public al judetului Vaslui a doua imobile si transmiterea acestora în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 74/ 26 iunie 2007privind trecerea unei constructii, aflate în proprietatea publica al judetului Vaslui si în administrarea Scolii pentru surzi Vaslui, din domeniul public al judetului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din functiune si casarea acesteia
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 75/ 26 iunie 2007privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 76/ 26 iunie 2007privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 77/ 26 iunie 2007privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Observatorului judetean pentru drepturile copilului
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 78/ 26 iunie 2007privind modificarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii judetene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 79/ 26 iunie 2007privind suspendarea de drept a contractului individual de munca al domnului Mancas Ioan, director al Muzeului judetean „Stefan cel Mare” Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 80/ 26 iunie 2007privind numirea temporara a domnului Chiriac Gelu Laurentiu, în functia de director al Muzeului judetean „Stefan cel Mare” Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 81/ 26 iunie 2007privind trecerea unei constructii din proprietatea publica a judetului Vaslui în proprietatea privata a acestuia în vederea scoaterii din functiune si casarea acesteia precum si transmiterea din administrarea Spitalului judetean de urgenta Vaslui în administrarea Consiliului judetean Vaslui
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 82/ 26 iunie 2007privind transmiterea din adminis- trarea Spitalului judetean de urgenta Vaslui a unor constructii aflate în proprietatea publica a judetului Vaslui în administrarea Consiliului judetean Vaslui în vederea întocmirii expertizei tehnice
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 83/ 26 iunie 2007privind aprobarea deplasarii Consiliului judetean Vaslui la Întâlnirea Asociatiei Oraselor si Regiunilor Europene pentru Cultura “Les Rencontres” de la Avignon-Franta
Data: 26 iunie 2007

Hotarârea nr. 84/ 11 iulie 2007privind aprobarea participarii la majorarea capitalului social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui
Data: 11 iulie 2007

Hotarârea nr. 85/ 11 iulie 2007privind aprobarea cofinantarii proiectului „Europa nostra- program pilot de comunicare pe teme europene”
Data: 11 iulie 2007

Hotarârea nr. 86/ 11 iulie 2007privind aprobarea cofinantarii proiectului „Caravana vesela – Teatru de joaca fara frontiere”
Data: 11 iulie 2007

Hotarârea nr. 87/ 11 iulie 2007privind aprobarea cofinantarii proiectului „Antichitatea târzie în bazinul Prutului”
Data: 11 iulie 2007

Hotarârea nr. 89/ 11 iulie 2007 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 11 iulie 2007

Hotarârea nr. 90/ 23 august 2007 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008 si estimarile pentru anii 2009-2011
Data: 23 august 2007

Hotarârea nr. 91/ 23 august 2007 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007
Data: 23 august 2007

Hotarârea nr. 92/ 23 august 2007 privind aprobarea "Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile judetene în perioada de iarna 2007-2008"
Data: 23 august 2007

Hotarârea nr. 93/ 23 august 2007 privind solicitarea transmiterii unui sector de strada aflat în domeniul public al municipiului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului judetean Vaslui;
Data: 23 august 2007

Hotarârea nr. 94/ 23 august 2007 privind numirea domnului Aionoaie Ioan în functia de referent de specialitate, grad profesional III, în cadrul Observatorului Judetean pentru Drepturile Copilului Vaslui
Data: 23 august 2007

Hotarârea nr. 95/ 31 august 2007 privind aprobarea proiectului bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2008 precum si estimarile pentru anii 2009-2011
Data: 31 august 2007

Hotarârea nr. 96/ 31 august 2007 privind aprobarea asocierii între judetul Vaslui si judetul Bacau pentru realizarea proiectului "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 241D, km. 0 + 000 – 4 + 900 si drum judetean DJ 241C, km. 14 + 500 – 32 + 625"
Data: 31 august 2007

Hotarârea nr. 97/ 31 august 2007 privind încadrarea drumurilor judetene si comunale de pe teritoriul judetului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanti, lubrefianti si cauciucuri pentru autovehiculele care circula
Data: 31 august 2007

Hotarârea nr. 98/ 31 august 2007 privind modificarea statului de functii al Muzeului judetean "Stefan cel Mare" Vaslui
Data: 31 august 2007

Hotarârea nr. 99/ 18 septembrie 2007 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
Data: 18 septembrie 2007

Hotarârea nr. 100/ 18 septembrie 2007 privind alocarea sumei de 450 mii lei unui numãr de 7 comune din Fondul de rezervã constituit în bugetul local al judetului Vaslui pe anul 2007 pentru înlãturarea efectelor calamitătilor naturale din 5-6 septembrie 2007;
Data: 18 septembrie 2007

Hotarârea nr. 101/ 25 septembrie 2007 privind rectificarea a VII- a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 102/ 25 septembrie 2007 privind rectificarea a III-a a bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2007;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 103/ 25 septembrie 2007 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 104/ 25 septembrie 2007 privind rectificarea a II-a a veniturilor si cheltuielilor ce se evidentiazã în afara bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 105/ 25 septembrie 2007 privind însusirea modificãrilor si completãrilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 106/ 25 septembrie 2007 privind aprobarea trecerii din proprietatea publicã a judetului Vaslui si din administrarea Consiliului judetean Vaslui în proprietatea publicã a comunelor Berezeni si Fãlciu si în administrarea consiliilor locale a sistemelor de alimentare cu apã, realizate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 687/1997, cu modificãrile ulterioare;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 107/ 25 septembrie 2007 privind modificarea statului de functii al Centrului de asistentã medico-socialã Bãcesti;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 108/ 25 septembrie 2007 privind înfiintarea Centrului de îngrijire si asistentã Bogesti, comuna Pogana, fãrã personalitate juridicã, în structura Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Vaslui;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 109/ 25 septembrie 2007 privind înfiintarea Centrului de recuperare si reabilitare Rîsesti, comuna Drînceni, fãrã personalitate juridicã, în structura Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Vaslui;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 110/ 25 septembrie 2007 privind înfiintarea Centrului de îngrijire si asistentã Rînzesti, comuna Fãlciu, fãrã personalitate juridicã, în structura Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Vaslui;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 111/ 25 septembrie 2007 privind înfiintarea locuintei protejate în orasul Negresti, fãrã personalitate juridicã, în structura Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Vaslui;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 112/ 25 septembrie 2007 privind înfiintarea Centrului de tip respiro Ghermãnesti, comuna Drînceni, fãrã personalitate juridicã, în structura Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Vaslui;
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 113/ 25 septembrie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie "Împrejmuire incintã, Poligon Delea Vaslui"
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 114/ 25 septembrie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie "AMENAJARE SI MODERNIZARE BIBLIOTECA JUDETEANÃ VASLUI“
Data: 25 septembrie 2007

Hotarârea nr. 115/ 25 septembrie 2007 privind transmiterea imobilului – teren si clãdiri, proprietate publicã a judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Centrului de asistentã medico – socialã Bãcesti;
Data: 25 septembrie 2007


Hotărâri din 2007: 1-115 116-176 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-03-16 (7365 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact