Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921596
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 49/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 49 /2012
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

          în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,


D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 20 aprilie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe trimestrul I - 2012;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I - 2012;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I - 2012;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a două magazii – mijloace fixe a căror administrare este delegată Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Biblioteca judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui ;

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Muzeul “ Vasile Pârvan” Bîrlad;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bîrlad.

Dată astăzi, 12 aprilie 2012

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-04-12 (1618 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact