Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4283847
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Program județean pentru finanțare nerambursabilă 2012

Raportări și documente justificative

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Consiliul Județean Vaslui a aprobat prin Hotărârea nr. 21/2012 Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2012, în domeniile cultură, culte și sport.

Comisia de evaluare a selectat un număr de 33 de proiecte, cărora le-au fost atribuite contracte de finanțare nerambursabilă, după cum urmează: 13 în domeniul culturii, 5 in domeniul cultelor și 15 în domeniul sportului.
Pe domenii, proiectele selectate și sumele aprobate pentru finanțare sunt următoarele:


CULTURĂ

 1. Asociația de cânt coral Fantasia”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Corala Fantasia- Pașaportul cultural al Vasluiului
  Buget aprobat – 18.360,00 lei

 3. Asociația „Club Rotaract”, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Tradiții prin ochi de copil
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 5. Asociația „Obârșii Negreștene”, Negrești
 6. Titlul proiectului: „Cântec, joc și voie bună la Negrești în bătătură”
  Buget aprobat - 8.000,00 lei

 7. Asociația „Tinere Vlăstare, Pogonești
 8. Titlul proiectului: Moldova – gură de Rai
  Buget aprobat – 13.100,00 lei

 9. Asociația astronomică “Sirius”, Bârlad
 10. Titlul proiectului: „Participare la forumul ecologic internațional al copiilor Green planet, ediția a VIII-a”
  Buget aprobat - 7.000,00 lei

 11. Asociația „Lumina Ortodoxiei”, Negrești
 12. Titlul proiectului: „Cunoașterea prin credință”
  Buget aprobat – 2.500,00 lei

 13. Asociația culturală „Areal Nord-Est”, Vaslui
 14. Titlul proiectului: Pași spre cultură- punte spre libertate”
  Buget aprobat – 8.000,00 lei

 15. Asociația „Lira 2007”, Bârlad
 16. Titlul proiectului: Comoara Moldovei - Concurs național de interpretare vocală și instrumentală a muzicii populare tradiționale românești
  Buget aprobat – 7.500,00 lei

 17. Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Vaslui
 18. Titlul proiectului: Dezvoltarea cultural-educativă a persoanelor cu deficiențe de vedere – înființare biblioteci de carte audio
  Buget aprobat – 8.500,00 lei.

 19. Asociația persoanelor cu handicap „Speranța”
 20. Titlul proiectului: Raza soarelui – cîntec și joc
  Buget aprobat – 6.410,00 lei

 21. Asociația culturală „Vatra strămoșească”
 22. Titlul proiectului: Cânt și dans în strai străbun
  Buget aprobat – 12.000,00 lei

 23. Asociația culturală „Trandafir de la Moldova”
 24. Titlul proiectului: Dotarea ansamblului „Trandafir de la Moldova” cu echipamente de înregistrare video profesionale
  Buget aprobat – 13.000,00 lei.

 25. Asociația culturală „Muzart” Vaslui
 26. Titlul proiectului: Cultura – expresie a identității
  Buget aprobat – 24.000,00 lei.

Valoarea totală a finanțării aprobate: 133.370,00 lei.

CULTE

 1. Asociația “Congregația Surorilor Săracilor Părintelui Vincenzo Morinello”, Huși
 2. Titlul proiectului: „Plăcerea de a dărui!- complex de activități estivale pentru copii și tineri voluntari”
  Buget aprobat – 22.000,00 lei

 3. Mănăstirea Mălinești, Gârceni, Vaslui
 4. Titlul proiectului: „Mănăstirea Mălinești – popas cultural și spiritual”
  Buget aprobat - 10.000,00 lei

 5. Parohia “Sfinții voievozi Mihail și Gavril”, Albești, Vaslui
 6. Titlul proiectului: „Să nu stingem flacăra credinței”
  Buget aprobat - 10.000,00 lei

 7. Parohia Mărășeni, Ștefan cel Mare, Vaslui
 8. Titlul proiectului: „Copiii- primăvara bisericii”
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 9. Parohia Perieni I, Vaslui
 10. Titlul proiectului: „Să ne întoarcem la credință”
  Buget aprobat - 10.000,00 lei.

Valoarea totală a finanțării aprobate: 62.000,00 lei.

SPORT

 1. Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Participarea sportivilor din Vaslui la cupa României de Taekwon-do ITF Oradea, Cupa Taekwon-do ITF pentru tineri - Vaslui”
  Buget aprobat– 10.000,00 lei

 3. Asociația județeană de atletism, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Medalii de aur pentru atleții Vasluiului
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 5. Asociația „Club Sportiv VARAN”, Vaslui
 6. Titlul proiectului: Achiziția de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei materiale și protecția sportivilor asociației Club Sportiv „Varan”, Vaslui
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 7. Club Sportiv „Inter – Sport”, Vaslui
 8. Titlul proiectului: Sportul pentru toți
  Buget aprobat – 7.000,00 lei

 9. Asociația județeană de gimnastică, Bârlad
 10. Titlul proiectului: Vrem la olimpiadă!
  Buget aprobat – 8.400,00 lei

 11. Club sportiv „Peneș Curcanul”, Vaslui
 12. Titlul proiectului: Cupa Peneș Curcanul, ediția a III-a
  Buget aprobat – 1.500,00 lei

 13. Handbal Club Vaslui
 14. Titlul proiectului: Participare la capionatul național de handbal – Divizia A
  Buget aprobat – 14.000,00 lei

 15. Club Sportiv “Sergentul”, Vaslui
 16. Titlul proiectului: „Sergenți pe drumuri de costișe”
  Buget aprobat – 2.500,00 lei

 17. Asociația județeană de rugby, Bârlad
 18. Titlul proiectului: „Micii rugbyști de azi, campionii de mâine ”
  Buget aprobat – 7.500,00 lei

 19. Asociația Sportivă AVÂNTUL, Zăpodeni
 20. Titlul proiectului: „Cupa satelor din Zăpodeni -2012”
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 21. Club Sportiv ”Alone Tiger”, Vaslui
 22. Titlul proiectului: „Club Sportiv ”Alone Tiger”- între tradiție și înaltă performanță”
  Buget aprobat – 3.000,00 lei

 23. Asociația Club Sportiv ”CAMPIONII”, Vaslui
 24. Titlul proiectului: „Handbalul vasluian- izvor de campioni”
  Buget aprobat – 7.000,00 lei

 25. Club Sportiv KARATE KENSEI, Vaslui
 26. Titlul proiectului: „Campioni pentru viață”
  Buget aprobat – 11.000,00 lei

 27. Club Sportiv SHI TEI DO KO, Vaslui
 28. Titlul proiectului: „Sportul pentru toți, ca alternativă pentru combaterea delicvenței juvenile, consumului de droguri și alcool în rândul tinerilor”
  Buget aprobat – 8.000,00 lei

 29. Asociația club de șah « Realitatea« Huși, Vaslui
 30. Titlul proiectului: „Campionatul național de șah pe echipe, divizia B”
  Buget aprobat – 2.000,00 lei

Valoarea totală a finanțării aprobate: 99.900,00 lei.


Anunț de participare la licitația de proiecte în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2012

Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 21 din 24 februarie 2012, Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2012, în domeniile cultură și sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 56/19.03.2012, Partea a-VI-a.
Scopul programului este stimularea organizațiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii, cultelor și sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

 1. organizații neguvernamentale înființate în baza OG 26/2000, modificată și aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educației fizice, sportului, culturii si cultelor;
 2. cluburi sportive de drept privat și asociații județene pe ramură de sport din județul Vaslui, recunoscute conform legii;
 3. organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal.

Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
Documentația necesară elaborării și prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului județean Vaslui, Direcția de dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int. 225, e-mail:consiliu@cjvs.eu și pe site-ul Consiliului județean Vaslui : www.cjvs.ro

Solicitările de finanțare nerambursabilă trebuie depuse până la 2 mai 2012, la ora 16.00 pm, la următoarea adresă : Consiliul Județean Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168 , municipiul VASLUI, județul Vaslui.Ghid solicitant cultura

Ghid solicitant sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Pachet informativ - Domeniul Sport

Hotarârea nr. 21/24 februarie 2012 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2012;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-03-30 (4037 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact