Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771415
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 24 februarie 2012

  Dispozitia nr. 14/2012 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;


 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;


 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului împrumuturilor interne pe anul 2012;


 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;


 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri-CRAV” SA Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare terasamente DJ 243, km 8+500 şi 9+500, comuna Perieni, judeţul Vaslui”;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012;


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2012 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2011;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2012-2013;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului instituţiilor de cultură din subordine;


 18. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2011 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;


 19. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean în anul 2011.


 20. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-02-16 (2156 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact