Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5571850
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 8/2012

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 8/2012
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 ianuarie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe anul 2011;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea nr.130/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 247: Limita judeţ Iaşi-Codăeşti-Emil Racoviţă-Dăneşti-Bereasa-Telejna-Zăpodeni-Bălteni-Bejeneşti-Sauca-DN 2F (Laza), L=47,142 km, judeţul Vaslui”;

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Compartimentului pentru intervenţie în regim de urgenţă şi telefon pentru semnalarea cazurilor de urgenţă (cu o componentă zonală Bîrlad), în cadrul proiectului „Servicii de urgenţă pentru copil şi familie”;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.;


Dată astăzi, 20 ianuarie 2012

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-01-20 (1482 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact