Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5642924
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 352/2011

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr.352/2011
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25 noiembrie 2011, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;

3. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrifianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie reabilitare şi închidere finală depozite deşeuri, din administrarea consiliilor locale ale municipiilor Bîrlad, Huşi şi oraşului Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

5. Proiect de hotărâre modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Bîrlad - Fruntişeni;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi-Berezeni;

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice.

 

 Dată astăzi, 18 noiembrie 2011

 

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

                                         
Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica       

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-11-21 (1230 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact