Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5396175
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 340/2011

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.340/2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 octombrie 2011, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 1.01. – 30.09.2011;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 1.01. – 30.09.2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. – 30.09.2011;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe perioada 1.01. – 30.09.2011;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală, alei şi platforme (împrejmuire) şi racord electric” - Sala de sport Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii „Alimentare cu gaze naturale Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare, Modernizare, Dezvoltare şi Echipare Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare alte construcţii (centrală termică),” Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti, judeţul Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare alte construcţii (vestiare)” Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti, judeţul Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, b-dul, Epureanu nr.19, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei Protejate în localitatea Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei Protejate în localitatea Vultureşti, comuna Vultureşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui în consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Tehnic „Sf. Ecaterina” Huşi.

Dată astăzi, 21 octombrie 2011

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-10-21 (1179 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact