Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778474
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 30 august 2011

  Dispozitia nr. 293/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.2010;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;


 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogălniceanu nr.25, Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui ca sediu pentru Serviciul Judeţean Anticorupţie Vaslui;


 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogălniceanu nr.25, Agenţiei Naţionale Antidrog ca sediu pentru Centru de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre privind acordul de transmitere a imobilului „Palat administrativ”, proprietate publică a statului situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2011;


 9. Suplimentari:

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii nr.109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 euro, cu modificările și comletarile ulterioare


 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013-2015


 12. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-08-24 (1784 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact