Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921597
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiecte de hotărâri - 24 iunie 2011

  Dispozitia nr. 239/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui pe anul 2011


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilelor din localităţile Bumbăta şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de Gospodărie anexă şi terenului aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului judeţean spre adoptare şi a proiectelor de dispoziţii emise de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;


 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti în „Centrul de asistenţă medico-socială – Sfântul Mucenic Pantelimon Tămăduitorul” Băceşti;


 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;


 11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013;


 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Comisia pentru asistenţă medicală spitalicească constituită la nivelul Casei judeţene de asigurări de sănătate Vaslui.


 13. Suplimentari

 14. Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului în vederea consultării cetăţenilor din judeţul Vaslui privind oportunitatea modificării limitelor teritoriale ale judeţului Vaslui


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui


 16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 150/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare şi a taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean, pe anul 2011


 17. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-06-17 (1794 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact