Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5654709
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Achizitii publice - 2017

 • Dispozitia nr. 300/2017 pentru modificarea anexei la Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 182/2016 privind NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)

 • Dispoziţia nr. 182/2016 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c)


 • Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2017

  Programul anual al achizitiilor publice pe 2016 C.J. Vaslui

  Procedura de lucru Achizitii directe C.J. Vaslui

  Norme achizitii servicii Anexa 2B OUG 34/ 2006 C.J. Vaslui


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii refacere documentatie tehnico-economica la „Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionala Speciala „Sfanta Ecaterina” Husi
  Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă -Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Servicii privind activitatea de responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, din cadrul Consiliului judetean Vaslui, pentru anul 2018” .
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Întocmire "Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuințe de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubaț"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Mobilier
  Cod CPV: 3910000-3
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de obtinere Autorizatie de securitate la incendiu pentru cladirea "Centrul de Resurse petru Afaceri Vaslui" , Cod CPV 71317100-4
  Detalii aici.

 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Roșiești, cod CPV 79713000-5
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta -Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Program de inventariere si gestiune a patrimoniului
  Cod CPV 48311000-1 Pachete software pentru gestionarea documentelor.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica "Servicii de prelevare carote de către Laborator de Încercari în Construcții autorizat"
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 4, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă -Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Reparație instalație termică interioară Poligon Delea" .
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de obtinere Autorizatie de securitate la incendiu pentru cladirea "Centrul de Resurse petru Afaceri Vaslui" , Cod CPV 71317100-4
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă -Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Sistem de videoproiecție pentru sala de ședințe "Stefan cel Mare".
  Detalii aici.

 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de paza și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5
  Detalii aici.

 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază pentru obiectivele Stații de transfer Bîrlad, Huși, Negrești și Vaslui din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui", cod CPV 79713000-5
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru- Achiziții publice directe PL 741-02 Ediția I- Revizia 4, Autoritatea contractanta Județul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica: Servicii închiriere sala eveniment în cadrul proiectului "CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUl" Cod CPV 70310000 7- Servicii de închiriere sau de vânzare imobile
  Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 4, autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "Actualizare documentație cadastrală cu relevee la imobilele Muzeul Vasile Pârvan și Teatrul Victor Ion Popa-Bârlad" Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 4, autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "Actualizare documentație cadastrală cu relevee la imobilele Muzeul Vasile Pârvan și Teatrul Victor Ion Popa-Bârlad" Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica Documentaţii cadastrale a drumurilor judeţene in vederea reabilitairi şi modernizarii lor – DJ 244A, DJ 244E, DJ 244D, DJ 244C Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Servicii de prelevare carote de către Laborator de Încercari în Construcții autorizat"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Analiza de risc la securitatea fizica pentru avizarea planului de paza la obiectivele: Palat administrativ si Poligon Delea
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentații cadastrale a drumurilor județene în vederea reabilitării şi modernizarii lor – DJ 207E, DJ 241C, DJ 242C, DJ 242G, DJ 243A Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica Documentaţii cadastrale a drumurilor judeţene in vederea reabilitairi şi modernizarii lor – DJ 244A, DJ 244E, DJ 244D, DJ 244C Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Reparatie instalatie termica interioara Poligon Delea”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Elaborarea unei expertize tehnice, studii geotehnice si hidrotehnice, pentru amplasamentul afectat de alunecari de teren de pe drumul judetean DJ 244J”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentații cadastrale a drumurilor județene în vederea reabilitării şi modernizarii lor – DJ 207E, DJ 241C, DJ 242C, DJ 242G, DJ 243A Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica Documentaţii cadastrale a drumurilor judeţene in vederea reabilitairi şi modernizarii lor – DJ 244A, DJ 244E, DJ 244D, DJ 244C Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO Cod CPV: 32323500-8 -Sistem video de supraveghere
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoala Profesionala Specială Sfânta Ecaterina Huşi", Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Clarificare referitor la Invitatiile de participare pentru contracte de prestari de servicii de proiectare in vederea intocmirii DALI/SF, pentru drumurile judetene si poduri.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoala Profesionala Specială Sfânta Ecaterina Huşi", CodCPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta -Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod din beton armat pe drum judeţean DJ 241C, sat Doagele, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui" Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248A, km. 57+625, comuna Todiresti, judeţul Vaslui" Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentatie de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ 245C: Băcani (DJ 245) - Băltăteni - Cepeşti - Rădăeşti - Coroieşti - Bogdănita - Schitu (DJ 245A), L=19,110 km., judetul Vaslui", Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroieşti de Sus-Limită judeţ Bacău, L=6,630 km., judeţul Vaslui", Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) -Tanacu -Bălţaţi -Crăsnăşeni -Leosti -Vinetesti -Olteneşti -Zgura, L=7,650 km., judeţul Vaslui", CodCPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica privind utilizarea achizitiei directe pentru atribuirea contractului Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 241C: Limită judeţ Bacău (Stejaru) -Doagele -Poiana Pietrei - Dragomireşti (DN 2F), L=8,625 km.,judeţul Vaslui", CodCPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limită judeţ laşi, km. 5+499-13+635, judeţul Vaslui” Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244H: DJ 244 - Viişoara - Urdeşti - Găgeşti (DJ 244 B), L=15,980 km, judetul Vaslui" Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: Limită judeţ Neamţ- Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan - Pungeşti - Siliştea - Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km. 64+500- 77+500 (13,000 km.), judeţul Vaslui” - Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Studiu de specialitate trafic judetean pentru Programul de transport", judetul Vaslui - Cod CPV: 63712710-3 Servicii de monitorizare a traficului
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Elaborarea unei expertize tehnice si a unor studii geotehnice pentru amplasamentul afectat de alunecari de teren de pe drumul judetean DJ 284 - Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, va invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de catering în cadrul proiectului ,,Centrul de Informare Europe Direct Vaslui" Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii: Elaborarea Planului de analiză a calității aerului în județul Vaslui Cod CPV 90713000-8
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Diriginție șantier pentru obiectivul de investiții ”Construirea șarpantei și anvelopare termică, Policlinica Stomatologică Vaslui” .
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Elaborare expertize tehnice, studii topografice, studii geotehnice pentru amplasamentele afectate de alunecări de teren: drum județean DJ 284 și depozit neconform Huși” .
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii: Elaborarea Analizei de risc la securitatea fizică pentru avizarea Planului de pază pentru Staţiile de transfer Vaslui, Bârlad, Huși și Negreşti
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de organizare concert in cadrul proiectului „Centrul de informare Europe Direct Vaslui", Cod CPV: 79952100-3.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Materiale promotionale proiect "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui", cod CPV: 22462000-6.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: "Servicii de transport şi catering în cadrul organizării de vizite la ferme pomicole sau legumicole pentru elevi", Cod CPV: 60140000- 1, 55520000-1.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Servicii de recrutare membri în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS SA", cod CPV 79600000-0. Detalii aici

 • Achiziții publice - 2016


  Achiziții publice anterioare anului 2016

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-05-23 (23882 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact