Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691786
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi













Furnizare bunuri UIP





INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de îndeplinire a contractului
Furnizare bunuri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului Furnizare bunuri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, în cadrul proiectului mai sus menţionat

1. Obiectul contractului: “Furnizare bunuri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”

2. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează sa fie atribuit: fonduri europene.

3. Preţul va fi exprimat in lei, fără TVA. TVA se va evidenţia separat.

4. Preţul ofertei este ferm în lei. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.

6. Tipul contractului: contract de furnizare.

7. Furnizarea produselor se va face în baza contractului încheiat între Judeţul Vaslui si furnizorul câştigător. Livrarea se va face în termen de 14 zile de la data semnării contractului.

8. Furnizarea produselor se poate prelungi cu maximum 14 zile, condiţionat de situaţii neprevăzute justificate corespunzător.

9. Plata se va face pe bază de factură, cu ordin de plată, după primirea şi recepţia produselor. Emiterea facturii se va face după verificarea şi confirmarea produselor.

10. Adresa la care se depune oferta: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, Strada Ştefan cel Mare, nr. 79, etaj 4, camera 418 (Registratură) cod poştal: 730168, judeţul Vaslui, cu specificaţia: către Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, persoană de contact: Mădălina Nistor.

11. Termenul limită pentru depunerea ofertei: 25 mai 2011 ora 14:00.


Caiet de sarcini

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0235/316628, persoana de contact  Mădălina Nistor. 









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-05-23 (2404 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact