Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778516
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 27 mai 2011

  Dispozitia nr. 213/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;


 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.55/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al „Programului de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind acordul de transmitere a imobilului Palat administrativ, proprietate publică a statului situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat;


 9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.33/2011 privind solicitarea transmiterii conductei de aducţiune Negrileşti-Bîrlad şi a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bîrlad şi din administrarea Consiliului local Bîrlad în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 6 obiective de investiţii pentru reabilitare şi modernizare drumuri judeţene;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Mamalaucă Mircea în calitate de manager al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Anghel Marcel în calitate de manager al Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;


 14. Raport de activitate al Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2010.


 15. Suplimentari

 16. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Vaslui ca Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România să adere la Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI)


 17. Proiect de hotărâre privind autorizarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui de a accepta o donatie cu sarcini in favoarea judetului Vaslui


 18. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-05-20 (1726 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact