Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039289
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 213/2011

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.213/2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 mai 2011, ora 16:00, la Pavilionul muzeal „Marcel Guguianu” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan”, municipiul Bîrlad, strada Marcel Guguianu - Sculptor, nr.46, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.55/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al „Programului de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind acordul de transmitere a imobilului Palat administrativ, proprietate publică a statului situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat;

9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.33/2011 privind solicitarea transmiterii conductei de aducţiune Negrileşti-Bîrlad şi a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bîrlad şi din administrarea Consiliului local Bîrlad în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 6 obiective de investiţii pentru reabilitare şi modernizare drumuri judeţene;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Mamalaucă Mircea în calitate de manager al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Anghel Marcel în calitate de manager al Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;

14. Raport de activitate al Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2010.

Dată astăzi, 20 mai 2011

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-05-20 (1481 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact