Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4283850
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Program județean pentru finanțare nerambursabilă 2011

Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2011 în cadrul „Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2011”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Consiliul Județean Vaslui a aprobat prin Hotărârea nr. 32/2011 Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2011, în domeniile cultură și sport.

Comisia de evaluare a selectat un număr de 26 de proiecte, cărora le-au fost atribuite contracte de finanțare nerambursabilă, după cum urmează: 12 în domeniul culturii și 14 în domeniul sportului.
            Pe domenii, proiectele selectate și sumele aprobate pentru finanțare sunt următoarele:

CULTURĂ

 1. Asociația de cânt coral Fantasia”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Fantasia – trecut, prezent și viitor
  Buget aprobat  –  14.000,00 lei

 3. Asociația „Club Rotaract”, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Fanfara Bucuria – un model de educare prin valoare și tradiție
  Buget aprobat  – 10.000,00 lei

 5. Asociația „Academia Bârlădeana”, Bârlad
 6. Titlul proiectului: Valorificarea tradiției culturale bârlădene
  Buget aprobat  – 9.000,00 lei

 7. Asociația „Obârșii Negreștene”, Negrești
 8. Titlul proiectului: „Cântec, joc și voie bună la Negrești în bătătură”
  Buget aprobat  - 4.000,00 lei

 9. Asociația „Tinere Vlăstare, Pogonești
 10. Titlul proiectului: Darul tradiției
  Buget aprobat  – 6.000,00 lei

 11. Asociația astronomică “Sirius”, Bârlad
 12. Titlul proiectului: „Participare la forumul ecologic internațional al copiilor Green planet,  ediția a VII-a”
  Buget aprobat  - 9.000,00 lei

 13. Asociația „Lumina Ortodoxiei”, Negrești
 14. Titlul proiectului: „Rădăcinile credinței- de la trecut la viitor”
  Buget aprobat  – 3.500,00 lei

 15. Asociația culturală „Simfonia Artelor”, Vaslui 
 16. Titlul proiectului: „Grupul folcloric „Mugurel”, de la tradiție, la spectacol
  Buget aprobat – 8.300,00 lei

 17. Asociația culturală „Areal Nord-Est”,  Vaslui
 18. Titlul proiectului: Zâmbet cultural’’
  Buget aprobat – 5.080,00 lei.

 19. Asociația „Acțiunea Socială”, Vaslui
 20. Titlul proiectului: Cântec și dans la Hoceni”
  Buget aprobat – 19.000,00 lei.

 21. Asociația „LINK CENTER”, Vaslui
 22. Titlul proiectului: Scrie despre tine Vaslui – 2011
  Buget aprobat – 9.720,00 lei.

 23. Asociația „Lira 2007”, Bârlad
 24. Titlul proiectului: Comoara Moldovei - Concurs național de interpretare vocală și instrumentală a muzicii populare tradiționale românești
  Buget aprobat – 2.400,00 lei.

Valoarea totală a finanțării aprobate: 100.000,00 lei.

 

SPORT

 1. Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Participarea sportivilor la cupa internațională de vară – Oradea, campionatul european – Slovacia, cupa României – Calan”
  Buget  aprobat– 3.000,00 lei

 3. Asociația județeană de atletism, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Atletism vasluian la nivel mondial
  Buget  aprobat – 10.000,00 lei

 5. Asociația „Club Sportiv VARAN”, Vaslui
 6. Titlul proiectului: Achiziția de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei materiale și protecția sportivilor Asociației Club Sportiv Varan, Vaslui
   Buget aprobat – 7.000,00 lei

 7. Club Sportiv „Inter – Sport”, Vaslui
 8. Titlul proiectului: Sport și sănătate, ediția a VI-a
  Buget  aprobat – 5.000,00 lei

 9. Club sportiv „F.C.M.”,  Huși
 10. Titlul proiectului: Dotarea clubului sportiv F.C.M. Huși cu echipamente și materiale sportive
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 11. Asociația județeană de gimnastică,  Bârlad
 12. Titlul proiectului: Micile medaliate de azi, marile campioane de mâine
  Buget  aprobat – 7.000,00 lei

 13. Club sportiv „Peneș Curcanul”, Vaslui
 14. Titlul proiectului: Cupa Peneș Curcanul, ediția a II-a”
  Buget  aprobat – 2.000,00 lei

 15. Handbal Club, Vaslui
 16. Titlul proiectului: Participare la capionatul masculin de handbal 2011-2012
  Buget aprobat – 19.540,00 lei

 17. Club Sportiv SULSA, Vaslui
 18. Titlul proiectului: „Asigurarea  cadrului general de pregătire  a sportivilor  clubului sportiv  Sulsa Vaslui și organizarea  cupei Vaslui  2011 la Tae Kwon Do ITF”
  Buget aprobat – 9.000,00 lei

 19. Club Sportiv “Sergentul”, Vaslui
 20. Titlul proiectului: „Sergenți pe drumuri de costișe”
  Buget aprobat – 4.445,00 lei

 21. Asociația județeană de rugby, Bârlad
 22. Titlul proiectului: „Performanță și tradiție în 55 de ani de Rugby la Bârlad”
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 23. Asociația Sportivă AVÂNTUL, Zăpodeni
 24. Titlul proiectului: „Cupa satelor din Zăpodeni, la fotbal”
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 25. Club Sportiv ”Alone Tiger”, Vaslui
 26. Titlul proiectului: „Sportivii vasluieni – imagine pentru Europa”
  Buget aprobat – 3.750,00 lei

 27. Asociația ”S.M.A.R.T. CLUB” Negrești
 28. Titlul proiectului: „Campionatul județean de fotbal seniori”
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 29. Asociația Club Sportiv  ”CAMPIONII”, Vaslui
 30. Titlul proiectului: „Handbalul vasluian- izvor de campioni”
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 31. Club Sportiv KARATE KENSEI, Vaslui
 32. Titlul proiectului: „Campioni pentru viață”
  Buget aprobat – 7.265,00 lei

Valoarea totală a finanțării aprobate: 100.000,00 lei.

Anunț de participare la licitația de proiecte în cadrul  Programului județean pentru  finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2011


          Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 32 din 18 februarie 2011, Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2011, în domeniile cultură și sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 52/08.03.2010, Partea a-VI-a.
          Scopul programului este stimularea organizațiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii  și sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

 • organizații neguvernamentale înființate în baza OG 26/2000, modificată și aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educației fizice, sportului și culturii;
 • cluburi sportive de drept privat și asociații județene  pe ramură de sport din județul Vaslui, recunoscute conform legii.

          Suma totală alocată pentru Program în anul 2011 este de 200.000 lei.
          Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului.
          Desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
          Documentația necesară elaborării și prezentării propunerilor de proiect  este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului județean Vaslui, Direcția de dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int. 225, e-mail:consiliu@cjvs.eu,  și pe site-ul Consiliului județean Vaslui : www.cjvs.ro.

          Solicitările de finanțare nerambursabilă trebuie depuse până la 2 mai 2011,  la ora 16.00 pm, la următoarea adresă : Consiliul Județean Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168 , municipiul VASLUI, județul Vaslui.

 

Ghid solicitant cultura

Ghid solicitant sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Pachet informativ - Domeniul Sport

Hotarârea nr. 32/18 februarie 2011 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2011;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-03-29 (3634 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact