Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921606
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiecte de hotărâri - 18 februarie 2011

  Dispozitia nr. 125/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;


 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2011;


 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2011;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV” SA Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011;


 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii conductei de aducţiune Negrileşti-Bîrlad şi a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bîrlad şi din administrarea Consiliului local Bîrlad în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului „Echipa mobilă Vaslui” în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;


 15. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării finale a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului instituţiilor de cultură din subordine;


 17. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, subprefectul judeţului Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;


 18. Raport privind derularea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010;


 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului judeţean 243 D, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Perieni, pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare;


 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.14/2010 privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”, situat în municipiul Vaslui, Str.Mihail Kogălniceanu nr.35;


 21. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-02-11 (2233 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact