Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5236476
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Dispozitia Nr. 15/2011

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T EDISPOZIŢIA Nr.15/2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 ianuarie 2011, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2010;

5. Proiect de hotărâre privind participarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, sat Băceşti, comuna Băceşti, judeţul Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind participarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, sat Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui”;

9. Proiect de hotărâre privind participarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Centrul de tip respiro Ghermăneşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de tip respiro Ghermăneşti, sat Ghermăneşti, comuna Drânceni, judeţul Vaslui”;

11. Proiect de hotărâre privind participarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Centrul de Recuperare şi Reabilitare Rîşeşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Rîşeşti, sat Rîşeşti, comuna Drânceni, judeţul Vaslui”;

13. Proiect de hotărâre privind participarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Centru de Îngrijire şi Asistenţă Rînzeşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Rînzeşti, sat Rînzeşti, comuna Fălciu, judeţul Vaslui”;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui”;

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării activităţii Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor segmente de drumuri judeţene, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui, pe perioada execuţiei lucrărilor de asfaltare;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui segment de drum judeţean, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Băceşti, judeţul Vaslui, pe perioada execuţiei lucrărilor de asfaltare;

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011.

Dată astăzi, 21 ianuarie 2011

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-01-22 (1364 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact