Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647290
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

DISPOZIŢIA Nr.382/2010

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E


DISPOZIŢIA Nr. 382 /2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 decembrie 2010, ora 10:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare şi a taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2011;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorilor legali ai acestora pe anul 2011;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2011;

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2011;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.134/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.135/2010 privind aprobarea contribuţiei judeţului Vaslui la finanţarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al judeţului Vaslui şi darea în administrarea Societăţii Comerciale „Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui” a unei clădiri situate în municipiul Vaslui, strada Decebal, nr.16;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Iftimoaei Ciprian-Constantin, subprefectul judeţului Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui.

Dată astăzi, 21 decembrie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-12-21 (1287 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact