Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778233
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

DISPOZIŢIA Nr.361/2010

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr.361/2010
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 noiembrie 2010, ora 1600, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2010;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere a judeţului Vaslui cu 86 unităţi administrativ-teritoriale, în cadrul Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară a judeţului Vaslui, în scopul realizării proiectului de interes comun  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrifianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 16.602 m2 , situat în extravilanul satului şi comunei Băceşti, judeţul Vaslui, de către Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 3 spaţii cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2011;

16. Proiect de hotărâre privind încredinţarea Serviciului „Întreţinere şi reparaţii curente drumuri şi poduri judeţene” Societăţii comerciale „Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui, prin negociere directă.

Dată astăzi, 24 noiembrie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-11-24 (1092 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact