Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921664
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDISPOZIŢIA Nr.344/2010

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.344/2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 octombrie 2010, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr.139/2009 şi nr.25/2010;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2010;

5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2010;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

Dată astăzi, 20 octombrie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-10-20 (1394 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact