Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039214
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDISPOZIŢIA Nr.323/2010

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.323/2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 septembrie 2010, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei/15.000.000 euro;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Români pentru români, prin România”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul judeţean Vaslui şi Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor adiacente vânzării locuinţelor de serviciu situate în blocul G1 din strada Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bîrlad, proprietate privată a judeţului Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în cadrul Consiliului de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în calitate de membri şi membri supleanţi.

Dată astăzi, 24 septembrie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-09-24 (1456 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact