Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778514
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi













DISPOZIŢIA Nr.233/2010





R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr.233/2010
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

          în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25 iunie 2010, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul Bîrlad, strada V. Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia.

Dată astăzi, 18 iunie  2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
                                                                                             Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-06-18 (1381 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact