Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691774
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 26 martie 2010

  Dispozitia nr. 152/2010 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;


 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare a Consiliului judeţean Vaslui;


 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;


 4. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010


 5. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010


 6. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010


 7. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010


 8. Proiect de hotarare privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010


 9. Proiect de hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reparaţii pod”;


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare si modernizare a 2 drumuri judeţene”;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010;


 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui a domnului Harabagiu Mihai;


 15. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru al Consiliului etic al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;


 17. Proiect de hotarare privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia Paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011


 18. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2009.


 19. Suplimentari

 20. Proiect de hotarare privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui


 21. Proiect de hotarare privind promovarea temporară a doamnei ARHIRE IRINA, în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui


 22. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-03-09 (2334 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact