Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5581563
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 18 decembrie 2009

  Dispozitia nr. 319/2009 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;


 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora, în anul 2010;


 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2010;


 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2010;


 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.


 8. Suplimentari

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.33/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19


 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui număr de 14 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea unor instituţii publice de interes judeţean


 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui a unui număr de 39 locuinţe sociale situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi schimbarea destinaţiei acestora în locuinţe de serviciu


 12. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-12-11 (1792 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact