Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774081
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 257/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 257/2009
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 octombrie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2010;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de intrare la obiectivul turistic „Planetariu” Bîrlad, aparţinând Muzeului „V. Pârvan” Bîrlad;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare a 4 drumuri judeţene”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale 2009-2013.

Dată astăzi, 22 octombrie 2009

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-10-23 (1306 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact