Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5641067
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 244/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 244/2009
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 septembrie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatelor unor consilieri judeţeni;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;

3. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

8. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetelor Consiliului judeţean Vaslui pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;

10.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare a 8 drumuri judeţene” şi ai obiectivului de investiţie „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată aferente obiectivului - Reabilitare şi modernizare DJ 244 B”;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Lipovăţ şi în administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia  pentru protecţia copilului Vaslui.

 

Dată astăzi, 24 septembrie 2009

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-09-24 (1325 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact