Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638136
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 221/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

                                    
DISPOZIŢIA  Nr.221/2009

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 10 septembrie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului judeţean Vaslui la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2009;

5. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor Consiliului de administraţie la SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui pentru mandatul 2009-2013.

                                                                                                                                                            
                                                                                   Dată astăzi, 7 septembrie 2009

              
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
        Gheorghe Stoica      

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-09-08 (1284 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact