Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5923419
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunt - concurs/promovare - 17 septembrie 2009

 PREŞEDINTE
 Nr. 6354/02.09.2009

 

A N U N Ţ

         În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 10.280/2008 privind aprobarea Regulamentului – cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui,  organizează în ziua de 17 septembrie 2009, ora 10.00 – proba  scrisă şi ora 14.00 – interviul, examen de promovare în clasă a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul Direcţiei Tehnice, Direcţiei de administraţie publică şi  Biroului contabilitate ale aparatului de specialitate.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 07septmbrie, inclusiv la sediul Consiliului judeţean Vaslui.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie sunt prevăzute în anexele la prezentul.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Vasile Mihalachi

Download

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-09-02 (1886 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact